กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) 17 อัตรา
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 400 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtafrecruitment.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทัพอากาศ