กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. 147 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2562

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ม.ค.62 เวลา 09.00 – 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพาวุธทหารบก