หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน วุฒิ ม.3 52 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน วุฒิ ม.3 52 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
– มีคุณวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
– สามารถว่ายน้ำได้

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน