สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนายสิบตำรวจ พ.ศ.2563 วุฒิ ม.6/ปวช. จำนวน 6,400 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนายสิบตำรวจ พ.ศ.2563 วุฒิ ม.6/ปวช. จำนวน 6,400 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

– ประกาศรับสมัคร 25-29 ต.ค.62
www.policeadmission.org
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค.-6 พ.ย.62
www.policeadmission.org
– สอบข้อเขียน 10 ธ.ค.62
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 17 ธ.ค.62
– ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 ม.ค.63