สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 318 อัตรา

สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 318 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป

1.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 11 อัตรา
2.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 32 อัตรา
3.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 22 อัตรา
4.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 20 อัตรา
5.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 24 อัตรา
6.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 11 อัตรา
7.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา
8.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 27 อัตรา
9.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 32 อัตรา
10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ 33 อัตรา
11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 อัตรา

หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้

1.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา
2.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 7 อัตรา
3.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 อัตรา
4.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา
5.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 7 อัตรา
6.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 อัตรา
7.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 2 อัตรา
8.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม 12 อัตรา
9.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 10 อัตรา
10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ 15 อัตรา
11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 อัตรา

หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา)

1.ครูผู้ช่วย สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 อัตรา
2.ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี 2 อัตรา
3.ครูผู้ช่วย สาขาวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
4.ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา

หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ

1.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G03 ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน กศน.