องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 110 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 110 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริจ ชั้้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง