ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน หลายวุฒิ 28 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน หลายวุฒิ 28 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สังกัดฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทตามที่กำหนด

2.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทตามที่กำหนด

3.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

4.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

5.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

6.สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

7.สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

8.สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

9.สังกัดฝ่ายโพสต์เน็กซ์ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

10.สังกัดฝ่ายกฎหมาย 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

11.สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

12.สังกัดฝ่ายการขายและการตลาดระหว่าประเทศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

13.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

14.สังกัดฝ่ายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

15.สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

16.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

17.สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

18.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่กำหนด

19.สังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

20.สังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่กำหนด

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่วันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ :ไปรษณีย์ไทย