การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง 93 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ 23 คุณวุฒิ 86 อัตรา
– รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ 4 คุณวุฒิ 7 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้านครหลวง