การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน หลายวุฒิ 27 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน หลายวุฒิ 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
4.พนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 8 อัตรา
5.บุคลากร 6 จำนวน 2 อัตรา
6.พนักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา
10.เภสัชกร 6 จำนวน 1 อัตรา
11.พยาบาล 6 จำนวน 1 อัตรา
12.นิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานพัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
15.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
16.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)