การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Business to Business (B2B) ธุรกิจ EPC RE100 LDES
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา

Thai Skill ธุรกิจฝึกอบรม Learning Experience
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา

Business to Customer (B2C) ธุรกิจ Home Charging Solar Rooftop, Digital Application
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

การรับสมัคร

สนใจสมัครได้ที่ https://qr.pea.co.th/NTgyZTRm อ่านรายละเอียดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม https://qr.pea.co.th/NGIwNjc2Y