การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 53 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน

ปริญญาโท (ระดับ 4)
1.นักทรัพยากรบุคคล 4 | 1 อัตรา
2.เลขานุการ 4 | 1 อัตรา
3.พนักงานสารสนเทศ 4 | 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3 )
4.พนักงานบริหารทั่วไป 3 | 3 อัตรา
5.นักวิเทศสัมพันธ์ 3 | 1 อัตรา
6.ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
7.เลขาการ 3 | 6 อัตรา
8.พนักงานพัสดุ 3 | 2 อัตรา
9.ช่างเทคนิค3 | 2 อัตรา
10.วิศวกร 3 | 1 อัตรา
11.มัณฑนาการ 1 อัตรา
12.นักทรัพยากรบุคคล 3 | 1 อัตรา
13.พนักงานงบประมาณ 3 | 3 อัตรา
14.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์3 | 5 อัตรา
15.พนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 | 1 อัตรา
16.พนักงานวางแผน 3 | 1 อัตรา
17.พนักงานการตลาด 3 | 10 อัตรา
18.พนังงานประชาสัมพันธ์ 3 | 3 อัตรา
19.พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 | 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)

20.ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร 1 อัตรา
21.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน 1 อัตรา
22.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด 6 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)