การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกร (โยธา เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง)
– นักคอมพิวเตอร์
– นักวิทยาศาสตร์
– นักบัญชี
– นิติกร
– สถาปนิก

การรับสมัคร

สมัครในเดือนพฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562 หรือ 1579 ในวันและเวลาราชการ

แนวข้อสอบ การประปานครหลวง (คลิกเลยที่นี่)