ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2567 หลายตำแหน่ง

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2567 หลายตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) – สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
2.วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
3.งานด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME(Relation Manager) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
4.Developer – สายงานเทคโนโลยี
5.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (คลิกเลยที่นี่)