ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า
– เจ้าหน้าที่บริการร้านค้ารับบัตรเครดิต (Merchant set up)
– เจ้าหน้าที่ปรับปรุงบัญชีร้านค้ารับบัตรเครดิต (Merchant Adjustment)
– เจ้าหน้าที่ติดตั้งและให้บริการเครื่อง EDC (EDC Set up)
– เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ร้านค้ารับบัตรเครดิต (Merchant Call Center)
– เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

การรับสมัคร

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3Uo8Dao และส่ง Resume มาที่ Email: Napatsorn.Prateeppreechapol@bangkokbank.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 📞 0-2296-8356, 06-5472-4580