ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ธนาคารออมสินภาค 1 รับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตอาด การจัดการเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ อิศอกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ่านการรับราชการทหาร หรือพ่นการเกณกหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกอิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สต.8)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ เลือกสมัครงาน > พนักงกนและลูกจ้างในตำแหน่งต่งๆ ร่วมงานกับเรา เลือกตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสิน ภาค1-18) สมัครงาน > Login ด้วยช่องทางใตช่องทางหนึ่ง > กรอกใบสมัคร

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน คลิกเลยที่นี่