การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

วิศวกร(วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร(โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
วิศวกร(สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4.นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6.นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10.ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman))(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางช่างก่อสร้าง โยธา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปานครหลวง