ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (DCT)(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
– รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม (ฝสภ.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
– ผู้วิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567)
– วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ฝสง.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1