การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 33 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 33 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อัตรารองรับธุรกิจใหม่ 18 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา
– นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– นักออกแบบ UX / UI 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ธุรกิจ 5 อัตรา

อาจารย์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 14 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.pea.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565