ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ IT (กลุ่มตำแหน่งงานด้าน IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2565)
2.รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกำกับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ เทคโนโลยีเชิงลึก (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
3.ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
4.ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบผู้ให้บริการชำระเงิน 1-2(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)
5.ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนบริหารผู้จัดการทุนภายนอก(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2565)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx