ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการสาขาหรือหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3

การรับสมัคร

สมัครโดยสแกน QR Code ตามรูปภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565