ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– เป็นผู้มีใจรักการบริการ
– สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
– สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
– สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
– มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/th/krungthai-update/announcement-detail/2303