ธนาคารออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
– อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
– หากมีความรู้ทางธุรกิจธนาคาร หรือเคยพัฒนาระบบให้กับธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2565