ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สัญชาติไทย
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีภูมิลำเนา / ที่พักอาศัย ในพื้นที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสินภาต 1
4.อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดแจ้งความประสงค์)
5.มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์
6.ต้องได้รับวัคขืน อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรอง
7.หากมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานสรุปผลการลงทะเบียน ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
1.จัดเตรียมเอกสารการสมัคร (QR Code) ยื่นได้ที่สาขาที่มีความประสงค์ปฏิบัติงาน
2.Scan เอกสารการสมัคร (QR Code) ส่ง Email มาที่ Unit.DevRm1@gmail.com