องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 74 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 74 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงาน จำนวน 14 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา
– ปวช. จำนวน 6 อัตรา

2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา
– ปวส. จำนวน 3 อัตรา
– ปวช. จำนวน 13 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 4 อัตรา

3.ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา
– ปวส. จำนวน 4 อัตรา
– ปวช. จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 1 อัตรา
– ม.3/ม.6 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม