ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Quality Assurance Engineer – DataX
Financial Analyst
Product Specialist
Senior Solution Architect
Senior Enterprise Architect
Mutual Fund Accounting
เจ้าหน้าที่การขายทางโทรศัพท์
ETL Developer – Technology
Cloud Economic & Governance
Senior Software Engineer (Full-Stack, Backend , Frontend Developer)
Enterprise Architect
Business Analyst
Lawyer
Attorney, Special Case Litigation
CX Applied Intelligence
Professional, Machine Learning Engineer
Call Center Agent
Staff 2, Services Officer
Housing – Product Manager
Process Governance Officer
เจ้าหน้าที่บริการบัญชีกองทุน
Manager, Liquidity Management
Campaign Developer
SCBO-Operations Officer
Senior Associate, Financial Institutional Sales
Deputy Department Head, Debt Capital Markets Department
Senior Associate, Primary Markets Distribution Division
Channel Strategic Planning Manager (SVP)
Campaign Management & Channel Marketing Team
Risk Executive Officer
Information Security Executive Officer
Project Manager – DataX
Senior Software Engineer (Tech Engineering Team) – DataX
Senior Tech Recruiter – DataX
Data Protection Specialist – DataX
Senior Functional Analyst – DataX
Senior Project Manager – DataX
Senior Data Policy Specialist – DataX
Data Solution Architect – DataX
Cloud Data Engineer – DataX

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://careers.scb.co.th/th/jobs