ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.IT Security Policy and Compliance – สายงานเทคโนโลยี
2.Developer – สายงานเทคโนโลยี
3.Wholesale Banking Strategic Business Analytics – ธุรกิจขนาดใหญ่
4.Relationship Manager – Corporate Banking – ธุรกิจขนาดใหญ่
5.Credit Analyst – Corporate Banking – ธุรกิจขนาดใหญ่
6.รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
7.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
8.Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/