ธนาคารทีทีบี รับสมัครพนักงาน หลายวุฒิ หลายอัตรา

ธนาคารทีทีบี

ธนาคารทีทีบี รับสมัครพนักงาน หลายวุฒิ หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้จัดการสาขา
2.เจ้าหน้าที่-ส่งเสริมการลงทุน
3.เจ้าหน้าที่-ส่งเสริมธุรกิจสาขา
4.เจ้าหน้าที่-สินเชื่อบ้าน
5.เจ้าหน้าที่-สินเชื่อรถยนต์
6.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
7.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Digital Team)

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/EXMsvBCJmw