ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์

2.ส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาจัดการโลจิสติกส์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

4.หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาจัดการโลจิสติกส์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

5.หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6.ผู้จัดการฝ่ายตลาดและการขาย 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์) สาขาจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.หัวหน้างาน ส่วนพัฒนาระบบ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครด้วยการกรอกใบสมัครและแนบเอกสารส่งมาที่ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น