ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช.(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
2.รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)
3.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)
4.เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
5.ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1