ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าส่วนงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา
2.หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS ไปที่ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น