ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– Business Investment Analyst
– Relationship Manager (Corporate Banking)
– Credit Analyst (Corporate Banking)
– Global Talent Program
– International Banking Credit Analyst
– Investment Banking
– Portfolio Management
– Special Asset Management
– Risk Management
– Treasury
– Management Trainee

การรับสมัคร

Register Click Here >> https://lnkd.in/gVFX79XC
Register & submit your CV to email >> 📧 Wichuda.Buspavanich@bangkokbank.com
Only shortlisted candidates will be contacted within 18th August, 2021
If you require more information, please contact 📞 0 2296 8355, 06 3212 3054