กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 6 อัตรา

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร 2 อัตรา
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

2.ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 40 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ 1 อัตรา
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

4.เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา 1 อัตรา
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

5.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง) 1 อัตรา
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruit.egati.co.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล