ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงาน 16 พื้นที่ 476 อัตรา

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงาน 16 พื้นที่ 476 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี
2.ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
3.ระยะเวลาปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)
5. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
6.มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7.มีทัศนคติดี และมีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8.มีความสามารถในการใช้มือถือระบบ Android และ iOS

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)

การรับสมัคร

สามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ