สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง call center 40 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง call center 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับโทรศัพท์ตอบปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(call center) 40 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobboard.nhso.go.th/