โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่าง วุฒิ ม.3/ปวช. 95 อัตรา

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่าง วุฒิ ม.3/ปวช. 95 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร
– หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) 55 อัตรา วุฒิ ม.3
– หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) 40 อัตรา วุฒิ ปวช.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค