ไปรษณีย์ไทย รับสมัครคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
– ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจ าศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545
– อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370 บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามผลงานและอายุสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่รับสมัคร
– คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการอ่าน
– มีใจรักในงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 สังกัดฝ่ายบริการลูกค้า ที่ตั้งอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย) หรือสมัครผ่านอีเมล์ postalcare@thailandpost.com โดยแนบใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (สำหรับเอกสารต้นฉบับ ขอให้นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน)

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทย