บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

บริษัท ทีโอที จำกัด

บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับลูกจ้างนิติบุคคลไม่จำกัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทำงานให้กับทีโอทีและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ทีโอที จำกัด