ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน Call Center วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน Call Center วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Call Center จำนวนหลายอัตรา

1.OUTBOUND บริการและแก้ไขปัญหาให้ร้านค้ารับบัตรเครดิต
– ติดต่อร้านค้ารับบัตรเครดิต เพื่อสอบถามปัญหาและสาเหตุของปริมาณธุรกิจของร้านค้าที่ลดลง
– รับข้อร้องเรียน ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้ารับบัตรเครดิต
– บันทึกผลรายงาน ผลการติดต่อร้านค้ารับบัตร และผลของการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงยังระบบงาน
2.INBOUND บริการผู้ถือบัตร
– บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิตผ่านทางโทรศัพท์
– รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา GPA 2.00 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
– มีใจบริการ มีทักษะการติดต่อประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word , Excel (เฉพาะตำแหน่งที่ 1)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

การรับสมัคร

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/SrKpb หรือส่งประวัติตนเองไปยังอีเมล Sirima.Khunmas@bangkokbank.com หรือ Mookda.Kiattivikrai@bangkokbank.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสิริมา/คุณมุกดา Tel : 02 296 8173 Line ID : bblcallcenter