ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 9 อัตรา
– ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) 5 อัตรา
– ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC) 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 )
– สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
– ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
– มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
– มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น “ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)” สำหรับผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก “ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่ง ธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร