ธนาคารออมสิน รับสมัครเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ วุฒิ ป.ตรี 1,200 อัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ วุฒิ ป.ตรี 1,200 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างโครงการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ / มาตรการดูแลและเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ “เราไม่ทิ้งกัน” 1,200 อัตรา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563

อัตราค่าจ้าง

15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
– อายุไม่เกิน 45 ปี
– มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

การรับสมัคร

ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศหรือ ฝ่ายบริหารทรัพยาการบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0-2299-8000 ต่อ 030211-2 , 030221