การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 93 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 93 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประกาศเลขที่ 958
– ผู้ช่วยช่าง 21 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 14 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา

2.ประกาศเลขที่ 959
– ผู้ช่วยช่าง 19 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 36 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคาร 3 ชั้น 3 น้องนพบุรีศรีนครพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค