สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

2.กฏหมาย จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3.เศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.บัญชี จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

การรับสมัคร

สมัครด้วตนเองได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 4 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน กสทช.