​องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 119 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม

​องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 119 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงาน จำนวน 24 อัตรา
– ป.ตรี จำนวน 9 อัตรา
– ปวส. จำนวน 2 อัตรา
– ปวช. จำนวน 12 อัตรา

2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 อัตรา
– ป.ตรี/โท จำนวน 2 อัตรา
– ป.ตรี จำนวน 13 อัตรา
– ปวส. จำนวน 5 อัตรา
– ปวช. จำนวน 26 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 14 อัตรา
– ม.6 / ม.3 จำนวน 35 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การเภสัชกรรม