การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 973 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 973 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​จำนวน 45 อัตรา
2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​จำนวน 292 อัตรา
3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​จำนวน 100 อัตรา
4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​จำนวน 37 อัตรา
5. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) ​จำนวน 40 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการโดยสาร
6. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) ​จำนวน 20 อัตรา
7. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 157 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
8. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 9 อัตรา
9. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 5 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 4 อัตรา
11. พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) ​จำนวน 134 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 24 อัตรา
13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างเครื่องกล หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)​จำนวน 6 อัตรา
14. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 32 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
15. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
16. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 50 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
17. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
18. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย