รถไฟฟ้าบีทีเอส รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รถไฟฟ้าบีทีเอส รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรสนามระบบอาณัติสัญญาณ
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
Project Control Engineer
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกล
Marketing Communication Officer
Chief Construction Engineer
Communications Engineer
Chief Project Control Engineer
Software Quality Assurance Analyst
System Administrator
Data Warehouse Developer
เจ้าหน้าที่สื่อสารออนไลน์
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล-ช่างยนต์, โยธา-ก่อสร้าง)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html