ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน ปี 2563 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน ปี 2563 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Business Analyst – สายงานเทคโนโลยี
Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี
IT Innovation LAB Team – สายงานเทคโนโลยี
Testing and Quality Assurance – สายงานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน – สายงานบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธสาขาต่างประเทศ – สายงานบริหารการเงิน
Enterprise Architect – สายงานเทคโนโลยี
Full-Stack Developers – สายงานเทคโนโลยี
UX & UI สายงานเทคโนโลยี – สายงานเทคโนโลยี
Programmer / Developer – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ktb.co.th/th/about-ktb/career-and-scholarships/career