การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 21ต.ค.-29พ.ย.62

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2563  เริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ให้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562