ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.1 ขึ้นไป หลายอัตรา สมัครถึง 31 ธันวาคม 2562

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.1 ขึ้นไป หลายอัตรา สมัครถึง 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างขับรถบรรทุกสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ  จำนวนหลายอัตรา

1. เพศขายและหญิง
2. ลูกจ้างขับรถอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๓ ปี
3. วุฒิ ป. ๔ เป็นต้นไป อ่านออกเขียนไต้ สัญขาติไทย
4. มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.๒ เป็นต้นไป
5. มีประสบการณีในการขับรถบรรทุกมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
6. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด
7. มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดขอบในการ ทำงาน

ลูกจ้างลำเลียง จำนวนหลายอัตรา

1. เพศขายและหญิง
2. ลูกจ้างลำเลียงอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี
3. วุฒิ ป. 1 เป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้ สัญขาติไทย
4. รู้เล้นทางในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
5. มีดวามขยันขันแข็ง และมีความรับผิดขอบในการ ทำงาน

การรับสมัคร

การสมัครผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครได้ที่ web site http://www.thpd.co.th/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562 และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210 โทรคัพท 0-2831-3704 ต่อ 110 หรอ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ ในวันและเวลาทำการปกติ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นด้นไป

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น