ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 80 อัตรา

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

CALL CENTER (60 อัตรา)
• Credit Card Call Center
• Merchant Service Call Center
• Card Authorization Officer (เฉพาะเพศชาย)
– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– อายุไม่เกิน 28 ปี   สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
ANALYST (20 อัตรา)
• Compliance Officer
• Sales & Marketing Officer
– การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์ การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 – 5 ปี
– อายุไม่เกิน 35 ปี  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• New Account Analyst
– การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 28 ปี

การรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ชั้น 28  อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมภาษณ์ได้ที่ http://bit.ly/2mhfpRw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณมุกดา  โทรศัพท์ 02 – 296 -8173