​ธนาคารกรุงไทย รับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 

​ธนาคารกรุงไทย รับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส/ ที่ปรึกษากฎหมาย/ นิติกรอาวุโส/ นิติกร ฝ่ายนิติการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)-สำนักงานธุรกิจตรัง
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงกาคภาครัฐ-ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)-สำนักงานธุรกิจอยุธยา
IT Innovation LAB Team-สายงานเทคโนโลยี
Testing and Quality Assurance-สายงานเทคโนโลยี
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์-สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)-สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)-สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน-สายงานบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ-สายงานบริหารการเงิน
เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจบางบอน-สำนักงานธุรกิจบางบอน
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ-ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ-ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)-สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่าย Transaction Banking Sales 2-สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Business Analyst-สายงานเทคโนโลยี
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (AE)-ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค์กร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก-กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
Enterprise Architect-สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ktb.co.th/th/about-ktb/career-and-scholarships/career